ROZWIĄZANIA - HYDROTECHNIKA
Współczesne budowle hydrotechniczne stanowią bardzo często unikatowe konstrukcje. Ze względu na lokalizację i funkcję, posiadają bardzo różne wymiary geometryczne. Z tego powodu każdy tego typu obiekt wymaga indywidualnego podejścia do jego konstrukcji. Bardzo duże gabaryty, trudne do jednoznacznego określenia wartości oraz dystrybucja obciążeń, nie tylko naporu wody, ale również odziaływań klimatycznych powodują, że projektowanie tego typu konstrukcji wymaga przyjmowania dużej liczby różnego typu założeń. Weryfikacją stosowanych podczas projektowania modeli analitycznych i fizycznych jest dopiero rzeczywisty obiekt. Budowle hydrotechniczne są obiektami bardzo odpowiedzialnymi. Poza funkcją energetyczną oraz zaopatrzenia w wodę, obiekty te bardzo często służą jako zapory zbiorników retencyjnych, przepływowych czy wyrównawczych. Muszą zatem gwarantować przede wszystkim ich bezpieczną pracę w całym okresie użytkowania. System umożliwiający monitoring obiektów hydrotechnicznych to INSPECTOR HYDRO.
ZOBACZ NASZE REALIZACJE:
Most w Puławach
MOST W PUŁAWACH
System monitoringu konstrukcji mostu Inspector Bridge
Most Rędziński Real
MOST RĘDZIŃSKI WE WROCŁAWIU
System monitoringu konstrukcji mostu Inspector Bridge
Autostrada A1 Real
AUTOSTRADA A1
System detekcji deformacji górniczych oraz odkształceń geosiatki
DROGA S19 W LUBLINIE
System monitoringu konstrukcji drogi Inspector Highway
Tunel pod Martwą Wisłą
TUNEL POD MARTWĄ WISŁĄ W GDAŃSKU
System monitoringu konstrukcji tunelu Inspector GEO
Stadion Narodowy Real
STADION NARODOWY W WARSZAWIE
System monitoringu konstrukcji stadionu Inspector Arena
Stadion w Gdańsku Real
STADION ENERGA W GDAŃSKU
System monitoringu konstrukcji stadionu Inspector Arena
Autostrada A1 Real
AUTOSTRADA A1
System detekcji deformacji górniczych oraz odkształceń geosiatki
DROGA S19 W LUBLINIE
System monitoringu konstrukcji drogi Inspector Highway
Most w Puławach
MOST W PUŁAWACH
System monitoringu konstrukcji mostu Inspector Bridge
Most Rędziński Real
MOST RĘDZIŃSKI WE WROCŁAWIU
System monitoringu konstrukcji mostu Inspector Bridge