MODEL 4500Ti CZUJNIK TYTANOWY

PC 6

Model 4500Ti czujnik tytanowy (ID: MODEL 4500TI)

Zaprojektowany specjalnie do zastosowania w środowisku silnie korozyjnym. Dodatkowo stosowane także na obszarach krytycznych, wymagających stałego monitorowania ze względu na np. składowiska odpadów nuklearnych lub agresywne złoża w kopalniach. Wszystkie narażone powierzchnie wykonane są z tytanu.
Aby zakupić dany produkt należy skontaktować się z działem sprzedaży: KONTAKT