MONITOROWANIE GÓROTWORU

 • monitorowanie gorotworu

  MODEL 3200 HYDRAULICZNY CZUJNIK DO POMIARU PARCIA GRUNTU

  Standardowy model urządzenia został zaprojektowany do pomiaru zmian parcia w skałach i przystosowany do instalacji we wcześniej nawierconym otworze. Czujnik składa się z dwóch stalowych płytek połączonych ze sobą po obwodzie, pomiędzy którymi znajduje się olej pod ciśnieniem.
 • Monitorowanie górotworu 2

  MODEL 4300 CZUJNIK DO OKREŚLANIA ZMIAN "NAPRĘŻEŃ" GÓROTWORU W JEDNYM KIERUNKU

  Czujniki z serii 4300 są przystosowane do pomiaru "naprężeń" w skałach i mogą być instalowane w otworach nawierconych do głębokości 30m. Czujnik zbudowany został z pierścienia wykonanego ze stali wysokiej wytrzymałości, dokładnie zespawanego po obwodzie.
 • Monitorowanie górotworu 3

  MODEL 4350 CZUJNIK DO OKREŚLANIA ZMIAN "NAPRĘŻEŃ" W DWÓCH KIERUNKACH

  Model został stworzony do monitorowania naprężeń ściskających w materiałach takich jak skała, lód, sól lub beton. Urządzenie składa się z sześciu czujników strunowych rozmieszczonych po obwodzie w odstępach 60 stopni, co umożliwia pomiar naprężeń głównych w płaszczyźnie prostopadłej do osi czujnika.
 • Monitorowanie górotworu 4

  MODEL 4370 CZUJNIK DO POMIARU "NAPRĘŻEŃ" W BETONIE

  Czujnik składa się ze strunowego przetwornika siły, połączonego z walcem betonowym umieszczonym w rzeczywistej konstrukcji. Walec posiada te same właściwości co beton otaczający (wykonany jest z tego samego betonu podczas realizacji badanego elementu na budowie), ale jest od niego oddzielony cienkościenną, porowata rurą.