DIAGTOR

Za strefę przejściową uznaje się odcinek toru, na którym następuje nierównomierne osiadanie toru wywołane zmianą sztywności konstrukcji toru. Zestaw pomiarowy DIAGTOR (zgłoszenie patentowe nr P.412583), służy do pomiaru ugięć dynamicznych szyn wywołanych przejeżdżającymi pociągami oraz pomiaru prędkości tych pociągów.
W skład zestawu pomiarowego wchodzą: komplet 4 szt. elektronicznych czujników przemieszczeń z systemem mocowania ich do szyny, radarowy przyrząd do pomiaru prędkości pociągu oraz oprogramowany rejestrator typu tablet. Analiza uzyskanych wyników pomiaru przeprowadzana jest z wykorzystaniem dedykowanego programu eksperckiego DIAGTOR, zamieszczonego na dostarczanym tablecie. Oprogramowanie pozwala na wprowadzanie danych eksploatacyjnych, konstrukcyjnych i danych geometrycznych opisujących nawierzchnię oraz pomierzonych ugięć dynamicznych i prędkości pociągu. Wprowadzone dane pozwalają na wyznaczenie nierówności podłużnych szyn i wichrowatości toru, sztywności dynamicznej obiektu i strefy, co obrazuje bieżący stan techniczny obiektu oraz prognozowanie tego stanu w funkcji czasu.