O NAS

NeoStrain sp. z o.o. jest polską firmą inżynierską założoną w 2007 roku. Zajmujemy się projektowaniem, produkcją i integracją zaawansowanych systemów monitoringu technicznego konstrukcji-SHM (od ang. structural health monitoring). Wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe naszej kadry pozwala nam na realizację nawet najbardziej skomplikowanych projektów. Na kadrę inżynierską naszej firmy składają się eksperci – autorzy wielu patentów, z branży budowlanej,  elektronicznej, mechanicznej oraz informatycznej. W odpowiedzi na potrzeby rynku, nasze technologie są nieustannie rozwijane i unowocześniane przez własny dział „Badań i Rozwoju”. Stale wprowadzamy nowe, opatentowane rozwiązania w dziedzinie inżynierii pomiarowej. Przywiązujemy ogromną wagę do jakości i innowacyjności oferowanych technologii. Potwierdzają to liczne nagrody, m.in. „Innovator Małopolski”, „Krajowy Lider Innowacji i Rozwoju” oraz certyfikat jakości ISO 9001.

Nasze systemy monitoringu konstrukcji mierzą, rejestrują, archiwizują i wizualizują m.in. następujące wielkości: 
 • osiadania,
 • przemieszczania elementów,
 • odkształcenia elementów,
 • zmiany rozwartości rys, 
 • deformacje,
 • przemieszczenia kątowe,
 • drgania, 
 • parcie, 
 • siły, 
 • ciśnienie porowe,
 • oddziaływania wzajemne elementów,
 • temperatury. 
Nasze systemy SHM pozwalają zarządzać ryzykiem, zwiększać poziom bezpieczeństwa, optymalizować koszty budowy i/lub utrzymania czy też wydłużać cykl życia konstrukcji.

Jesteśmy beneficjentem projektu „INFRASTAR” (Innovation and Networking for Fatigue and Reliability Analysis of Structures - Training for Assessment of Risk) finansowanego bezpośrednio z funduszu Unii Europejskiej - Horyzont 2020 w ramach programu Marii Skłodowskiej-Curie o numerze umowy 676139. Projekt dotyczy zjawiska zmęczenia w obiektach betonowych w szczególności mostach i konstrukcjach wsporczych turbin wiatrowych. Więcej informacji na stronie http://infrastar.eu/.