INKLINOMETR WMI

Inklinometr WMI produkcji NeoStrain to przyrząd do badania wychylenia kątowego konstrukcji, na bazie którego można określić przemieszczenie danego obiektu. Charakteryzuje się bardzo wysoką dokładnością pomiaru, trwałością oraz możliwością tworzenia zintegrowanych zespołów inklinometrycznych umożliwiających ciągły pomiar badanej konstrukcji.
Inklinometr typu WMI to półprzewodnikowy, mikroprocesorowy przyrząd pomiarowy do precyzyjnego, bezstykowego pomiaru odchylenia  od  pionu  w  sposób  bezwzględny  (absolutny). Pomiary są wykonywane w sposób statyczny. Inklinometr jest wykonany w wersji cyfrowej interfejsu pomiarowego.