POMIAR WYCHYLENIA

 • pomiar wychylenia 6000

  MODEL 6000 - INKLINOMETRY O ZAKRESIE +- 53°

  Czujnik w połączeniu z osłonką wykorzystuje się w czasie pomiaru wychyleń powstałych na niestabilnych zboczach, tamach, nasypach drogowych i kolejowych, itp. Dodatkowo inklinometry stosujemy także do monitorowania odchyleń do pionu ścian wykopów, szybów,
 • Pomiar wychylenia 2

  MODEL 6005 INKLINOMETR SPIRALNY

  Czujnik wykorzystuje magnetometr do pomiaru orientacji( kierunku ustawienia ) bruzd wykonanych w obudowie inklinometru na dowolniej głębokości. Instrument podaje bezpośredni odczyt azymutu żłobienia obudowy w dowolnym punkcie na długości osłony.
 • Pomiar wychylenia 1

  MODEL 6015 INKLINOMETR DO POMIARU POZIOMYCH WYCHYLEŃ

  Jest to czujnik zbudowany na bazie modelu standardowego inklinometru ( 6000 ) ze zmodyfikowaną poziomą obudową. W efekcie urządzenie dokonuje pomiaru różnicy osiadań na długości obudowy.
 • Pomiar wychylenia 4

  MODEL 6201 PRZENOŚNY CZUJNIK DO POMIARU PRZECHYLEŃ

  Jest to urządzenie przenośne, do pomiaru przechylenia konstrukcji takich jak budynki, tamy, nasypy, a także wychyleń spowodowanych niestabilnością zboczy.
 • Pomiar wychylenia 5

  MODEL 6300 INKLINOMETR DO CIĄGŁEGO MONITOROWANIA KONSTRUKCJI

  Urządzenie służy do pomiaru pionowych wychyleń. W jego skład wchodzi czujnik strunowy zamocowany na długości obudowy ze stali nierdzewnej, umieszczonej w pionowej osłonce.
 • Pomiar wychylenia 6

  MODEL 6350 - CZUJNIK DO POMIARU PIONOWYCH LUB POZIOMYCH KĄTÓW PRZECHYŁU

  Urządzenie zaprojektowano do pomiaru zmiany kąta przechyłu wszelkich obiektów budowlanych, a także pomiarów powiązanych ze stabilnością zboczy lub wykopów. Czujnik jest przymocowany na stałe do monitorowanej konstrukcji.
 • Pomiar wychylenia 7

  MODEL 6700 ELEKTROLITYCZNY CZUJNIK WYCHYLENIA

  Urządzenie służy do pomiaru kątowych przemieszczeń konstrukcji. Czujnik jest łatwiejszym w montażu i tańszym rozwiązaniem w porównaniu z urządzeniami zbudowanymi na bazie akcelerometrów.