SZABLONY DO KONTROLI STANU OBRZEŻY KÓŁ

Zestaw szablonów służy do kontroli obrzeży kół o zarysie 32-UIC w zestawach kołowych wagonów i lokomotyw kolejowych. Składa się z szablonu do sprawdzania stromości obrzeża, szablonu do sprawdzania wysokości i grubości obrzeża oraz wzornika zarysu nominalnego obrzeża. Zestaw szablonów wykonany z blachy nierdzewnej z dokładnością ±0,05 mm, pozwala ocenić stan obrzeży w zestawach kołowych wagonów kolejowych i lokomotyw, zgodnie z ”Przepisami o wzajemnym użytkowaniu wagonów towarowych w komunikacji Międzynarodowej” – Instrukcja R-39 oraz PN-92/K-91056.