ROZWIĄZANIA - MOSTY
Rozwój techniki jaki możemy w ostatnich latach obserwować w budownictwie mostowym zaowocował powstaniem wielu spektakularnych obiektów. Budowane obecnie mosty posiadają coraz dłuższe przęsła i skomplikowaną geometrycznie konstrukcję. Potrafimy wdrażać ciekawsze rozwiązania, między innymi dzięki rozwojowi programów obliczeniowych oddających coraz lepiej założenia projektowe. Niestety nawet najlepsze pogramy nie mogą zobrazować zachowania się konstrukcji po wybudowaniu. W rzeczywistości możemy napotkać odmienne warunki gruntowe, obciążenia mogą działać w innych miejscach i kierunkach ponadto charakterystyki materiałów i połączeń mogą być różne i zależeć choćby od warunków pogodowych. Aby poznać sposób zachowania się konstrukcji po wybudowaniu niezbędny jest montaż systemu monitoringu technicznego konstrukcji (SHM). W jego skład wchodzą między innymi czujniki, służące do pomiaru: sił, odkształceń, drgań, temperatury, wychyleń kątowych czy warunków pogodowych. Dane rejestrowane przez czujniki przekazywane są do serwerów lokalnych na obiekcie i dalej do serwera globalnego gdzie zainstalowana jest odpowiednia aplikacja. Program komputerowy zbiera, analizuje i ilustruje surowe dane z czujników. Firma NeoStrain bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu stworzyła aplikacje o nazwie Bridge Inspektor, pozwala ona za pośrednictwem odpowiedniej strony www na wyświetlenie w sposób przejrzysty zarówno dla ekspertów jak i osób nie posiadających wiedzy technicznej, informacji o konstrukcji. Wyniki mogą być przekazywane w postaci tabel, wykresów lub prostych komunikatów ostrzegających o przekroczeniu zdefiniowanej wartości progowej. Dzięki innowacyjności i wysokiej jakości oferowanych usług, NeoStrain jest zdecydowanym liderem na rynku monitorowania konstrukcji, w szczególności mostowych w Polsce. Nasze systemy zostały zainstalowane na mostach: Rędzińskim we Wrocławiu, extradosed przez Wisłę pod Kwidzynem, na Brdzie w Bydgoszczy, przez Wisłę w Puławach.
ZOBACZ NASZE REALIZACJE:
Most w Puławach
MOST W PUŁAWACH
System monitoringu konstrukcji mostu Inspector Bridge
MOST RĘDZIŃSKI WE WROCŁAWIU
System monitoringu konstrukcji mostu Inspector Bridge
Most w Kwidzynie
MOST PRZEZ WISŁĘ W KWIDZYNIE
system monitorowania mostu - Inspector Bridge
Tunel pod Martwą Wisłą
TUNEL POD MARTWĄ WISŁĄ W GDAŃSKU
System monitoringu konstrukcji tunelu Inspector GEO
OSUWISKO TĘGOBORZE
System monitorowania osuwiska
Stadion Narodowy Real
STADION NARODOWY W WARSZAWIE
System monitoringu konstrukcji stadionu Inspector Arena
STADION ENERGA W GDAŃSKU
System monitoringu konstrukcji stadionu Inspector Arena
HALA TAURON ARENA W KRAKOWIE
System Inspector Arena
AMFITEATR W PŁOCKU
Inspector Arena
EXPO MAZURY ARENA OSTRÓDA
System Snow Monitor
ZAPORA NA RZECE WITKA W NIEDOWIE
System monitorowania zapory - ASTKZ
Zapora we Włocławku
ZAPORA NA RZECE WIŚLE WE WŁOCŁAWKU
System monitorowania zapory - ASTKZ
zapora kozłowa góra
ZAPORA W KOZŁOWEJ GÓRZE
System monitorowania zapory - ASTKZ
Roztoki-widok
SUCHE ZBIORNIKI KOTLINA KŁODZKA
Monitoring suchych 4 zbiorników budowanych w Kotlinie Kłodzkiej
Autostrada A1 Real
AUTOSTRADA A1
System detekcji deformacji górniczych oraz odkształceń geosiatki
DROGA S19 W LUBLINIE
System monitoringu konstrukcji drogi Inspector Highway
kraków zabłocie
ŁĄCZNICA KOLEJOWA KRAKÓW ZABŁOCIE
System monitorowania infrastruktury kolejowej