ROZWIĄZANIA - MOSTY
Rozwój techniki jaki możemy w ostatnich latach obserwować w budownictwie mostowym zaowocował powstaniem wielu spektakularnych obiektów. Budowane obecnie mosty posiadają coraz dłuższe przęsła i skomplikowaną geometrycznie konstrukcję. Potrafimy wdrażać ciekawsze rozwiązania, między innymi dzięki rozwojowi programów obliczeniowych oddających coraz lepiej założenia projektowe. Niestety nawet najlepsze pogramy nie mogą zobrazować zachowania się konstrukcji po wybudowaniu. W rzeczywistości możemy napotkać odmienne warunki gruntowe, obciążenia mogą działać w innych miejscach i kierunkach ponadto charakterystyki materiałów i połączeń mogą być różne i zależeć choćby od warunków pogodowych. Aby poznać sposób zachowania się konstrukcji po wybudowaniu niezbędny jest montaż systemu monitoringu technicznego konstrukcji (SHM). W jego skład wchodzą między innymi czujniki, służące do pomiaru: sił, odkształceń, drgań, temperatury, wychyleń kątowych czy warunków pogodowych. Dane rejestrowane przez czujniki przekazywane są do serwerów lokalnych na obiekcie i dalej do serwera globalnego gdzie zainstalowana jest odpowiednia aplikacja. Program komputerowy zbiera, analizuje i ilustruje surowe dane z czujników. Firma NeoStrain bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu stworzyła aplikacje o nazwie Bridge Inspektor, pozwala ona za pośrednictwem odpowiedniej strony www na wyświetlenie w sposób przejrzysty zarówno dla ekspertów jak i osób nie posiadających wiedzy technicznej, informacji o konstrukcji. Wyniki mogą być przekazywane w postaci tabel, wykresów lub prostych komunikatów ostrzegających o przekroczeniu zdefiniowanej wartości progowej. Dzięki innowacyjności i wysokiej jakości oferowanych usług, NeoStrain jest zdecydowanym liderem na rynku monitorowania konstrukcji, w szczególności mostowych w Polsce. Nasze systemy zostały zainstalowane na mostach: Rędzińskim we Wrocławiu, extradosed przez Wisłę pod Kwidzynem, na Brdzie w Bydgoszczy, przez Wisłę w Puławach.
ZOBACZ NASZE REALIZACJE:
Most w Puławach
MOST W PUŁAWACH
System monitoringu konstrukcji mostu Inspector Bridge
Most Rędziński Real
MOST RĘDZIŃSKI WE WROCŁAWIU
System monitoringu konstrukcji mostu Inspector Bridge
Autostrada A1 Real
AUTOSTRADA A1
System detekcji deformacji górniczych oraz odkształceń geosiatki
DROGA S19 W LUBLINIE
System monitoringu konstrukcji drogi Inspector Highway
Tunel pod Martwą Wisłą
TUNEL POD MARTWĄ WISŁĄ W GDAŃSKU
System monitoringu konstrukcji tunelu Inspector GEO
Stadion Narodowy Real
STADION NARODOWY W WARSZAWIE
System monitoringu konstrukcji stadionu Inspector Arena
Stadion w Gdańsku Real
STADION ENERGA W GDAŃSKU
System monitoringu konstrukcji stadionu Inspector Arena
Autostrada A1 Real
AUTOSTRADA A1
System detekcji deformacji górniczych oraz odkształceń geosiatki
DROGA S19 W LUBLINIE
System monitoringu konstrukcji drogi Inspector Highway
Most w Puławach
MOST W PUŁAWACH
System monitoringu konstrukcji mostu Inspector Bridge
Most Rędziński Real
MOST RĘDZIŃSKI WE WROCŁAWIU
System monitoringu konstrukcji mostu Inspector Bridge