OSUWISKO TĘGOBORZE

Wykonaliśmy system monitorowania osuwiska Tęgoborze obejmujący następujące prace:

- dostawa, montaż i uruchomienie inklinometrów stałych IPI

- dostawa, montaż i uruchomienie piezometrów do pomiaru ciśnienia porowego.