MODEL 4580 CZUJNIKI DO POMIARU MAŁYCH WARTOŚCI CIŚNIEŃ

PC 7

Model 4580 - czujniki do pomiaru małych wartości ciśnień (ID: MODEL 4580)

Czujnik zaprojektowany dla pomiarów niskich zakresów ciśnień (tj. poziom wody gruntowej w studniach, jazach, kanałach wodnych). Możliwe jest odnotowanie zmiany poziomu wody do 0,2mm.

Aby zakupić dany produkt należy skontaktować się z działem sprzedaży: KONTAKT