MONITORING GWOŹDZI GRUNTOWYCH

Podstawowe informacje

System do monitoringu sił w gwoździach gruntowych jest nowoczesnym narzędziem umożliwiającym zdalny, automatyczny pomiary sił w gwoździach gruntowych i kotwach. W zależności od występujących sił dobierane są czujniki o odpowiednim zakresie pomiarowym i wymiarach dopasowanych do gwoździa/zakotwienia, tak aby uzyskać jak najwyższą dokładność pomiarową całego układu. Czujniki i elektronika pomiarowa zabezpieczone są przed wpływem czynników atmosferycznych. Dodatkowo zewnętrzna osłona uniemożliwia bezpośredni dostęp osobom postronnym. System umożliwia zdalną komunikację za pomocą aplikacji dostępnej on-line. Dane pomiarowe dostępne są również przy użyciu aplikacji mobilnej.

Zalety Systemu

  • ciągły monitoring zakotwień i skarp
  • szybka i czytelna  informacja o aktualnie występujących siłach
  • system informuje zarówno o wzroście siły jak i o utracie nośności gwoździa/zakotwienia
  • brak konieczności uciążliwych i kosztownych wizyt in-situ w celu dokonania odczytów występujących sił
  • bezprzewodowa komunikacja ze stacją bazową o zasięgu do 10 km
  • energooszczędność – do 10 lat na jednym zestawie baterii
  • scentralizowany system dystrybucji danych dostępny on-line

Dostęp do danych

Aplikacja użytkownika umożliwia przegląd danych pomiarowych on-line. Informuje o przekroczonych progach alarmowych, raportuje stan systemu i czujników poprzez różne kanały dystrybucji (e-mail, SMS) wysyłany do wskazanej grupy odbiorców, umożliwia definiowanie przez użytkownika własnych progów ostrzegawczych i alarmowych, pozwalana zarządzanie użytkownikami i nadawanie im odpowiednich uprawnień. Aplikacja umożliwia monitorowanie stanu technicznego całego systemu.

Dane techniczne:

Zakres pomiaru siły*

50, 150, 250, 400, 600 kN

Dokładność pomiarowa

< 2% zakresu pomiarowego

Wymiary czujnika**

Zależne od zakresu pomiarowego,

długość od 40 mm do 100 mm,

średnica 60 mm do 90 mm

Maksymalne przeciążenie

50% zakresu pomiarowego

Komunikacja

Bezprzewodowa, w standardzie typu MESH lub LORA, częstotliwość radiowa: 868 MHz

Częstotliwość przesyłania danych

1 – 168 godzin

Zasilanie

Bateryjne (praca bez wymiany baterii do 10 lat)

Zakres temperatur pracy

- 30oC do 60oC

 

*  W zależności od typu gwoździa/kotwy gruntowej,inne zakresy dostępne na zamówienie

 ** Do powyższych wymiarów należy dodaćwymiary podkładek, nakrętek i innych elementów wchodzących w skład systemukotwienia