PRZETWORNIKI CIŚNIENIA

 • przetworniki cisnienia 4500

  MODEL 4500B,4500C CZUJNIKI MAŁOŚREDNICOWE

  Czujniki umożliwiają automatyzacje pomiarów i instalacje w niewielkich otworach; Model 4500B instalowany w rurach o średnicy 19mm, Model 4500C - 12mm.
 • PC 2

  MODEL 4500DP CZUJNIKI WCISKANE

  Urządzenie zbudowane specjalnie dla miękkich gruntów (np. glin). Zaostrzona końcówka z jednej strony i gwintowanie z drugiej pozwalają na łatwe i szybkie wprowadzenie czujnika w grunt. Model odzyskiwany po zakończeniu prac pomiarowych.
 • PC 3

  MODEL 4500HD CZUJNIKI O DUŻEJ WYTRZYMAŁOŚCI MECHANICZNEJ

  Model zaprojektowany do bezpośredniego umieszczenia w nasypach lub nabrzeżach tam. Urządzenie to wymaga zastosowania kabli, które byłyby odporne na ruchy ziemi powstałe podczas realizacji nasypu itp.
 • PC 4

  MODEL 4500HT CZUJNIKI DO PRACY W WYSOKICH TEMPERATURACH

  Czujniki te stosowane są, gdy możliwe jest wystąpienie temperatur do 230oC. Dodatkowo z tymi czujnikami stosowane są kable teflonowe umieszczone w osłonach ze stali nierdzewnej. Model dostępny w dwóch wersjach; jedna dla temperatur do 200oC i druga - 230oC.
 • PC 5

  MODEL 4500S, 4500SH, 450AL(V) CZUJNIKI STANDARDOWE

  Czujniki zaprojektowane zostały do pomiaru ciśnienia. Stosowane są do określania poziomu wód gruntowych oraz ciśnienia porowego. Model 4500AL - służy do pomiarów ciśnienia o niskich wartościach, a model z odpowietrzaniem (4500AL(V)) zapewnia automatyczną korektę zmian ciśnienia. Wszystkie modele wyposażone są w czujniki pomiaru temperatury.
 • PC 6

  MODEL 4500Ti CZUJNIK TYTANOWY

  Zaprojektowany specjalnie do zastosowania w środowisku silnie korozyjnym. Dodatkowo stosowane także na obszarach krytycznych, wymagających stałego monitorowania ze względu na np. składowiska odpadów nuklearnych lub agresywne złoża w kopalniach. Wszystkie narażone powierzchnie wykonane są z tytanu.
 • PC 7

  MODEL 4580 CZUJNIKI DO POMIARU MAŁYCH WARTOŚCI CIŚNIEŃ

  Czujnik zaprojektowany dla pomiarów niskich zakresów ciśnień (tj. poziom wody gruntowej w studniach, jazach, kanałach wodnych). Możliwe jest odnotowanie zmiany poziomu wody do 0,2mm.
 • PC 8

  MODEL 4675LV SYSTEM MONITOROWANIA POZIOMU WODY

  Urządzenie wykorzystuje czujnik strunowy w celu uzyskania dokładnych odczytów podczas monitorowania poziomu wód. Model ten zbudowany jest z cylindrycznego ciężarka podwieszonego do siłomierza.