URZĄDZENIA POMIAROWE INSTANTEL: MINIMATE BLASTER

Instantel 3

Minimate Blaster (ID: MINIMATE BLASTER)

Prostota
Monitor posiada klawiaturę wyposażoną w osiem dotykowych przycisków i wyświetlacz LCD, z przejrzystym, opartym na strukturze menu interfejsem użytkownika. Takie podejście umozliwia szybkie i łatwe skonfigurowanie i pracę z urządzeniem. Ponadto tryb zatrzymania zapisu Instantel® AutoRecord™ automatycznie ustawia czas trwania zapisu na podstawie poziomu drgań i ciśnienia, co pozwala być pewnym, że zapisane zostanie całe zdarzenie. Urządzenie umożliwia również zapis logów monitorowania, dla zapewnienia zgodności z różnego rodzaju lokalnymi i regionalnymi przepisami.

Elastyczność
Wykonywanie profesjonalnych raportów jest proste. Możliwe jest drukowanie bezpośrednio z Instantel® Minimate Blaster™ na jednej z wielu kompatybilnych drukarek, lub przesyłanie bezpośrednie do monitora Instantel Blastmate III™ i drukowanie przy użyciu jego zintegrowanej drukarki. Zdarzenia mogą być łatwo przenoszone do komputera za pomocą standardowego interfejsu RS-232 przy użyciu dołączonego oprogramowania Instantel Blastware® Compliance Module. Z jego poziomu dostępne są wszelkie narzędzia pozwalające na generowanie całostronicowych raportów oraz analizę częstotliwościową.

Niezawodność
Tam gdzie stosowanie monitora wibracji jest koniecznością, tam również zawsze wymagana jest jego niezawodna praca. To dlatego tak wiele osób zajmujących się zawodowo pracą z wybuchami zaufało niezawodności urządzenia Instantel. Przy wykorzystaniu standardowych funkcji i cech urządzenia, takich jak brak martwych czasów podczas rejestracji, pamięć 300 zdarzeńi i baterii wystarczającej na 210 godzin ciągłego prowadzenia monitoringu, system monitorowania Minimate Blaster daje pewność, że prawidłowy zapis zostanie wykonany za każdym razem.

Główne cechy
  1. Mała wytrzymała obudowa, łatwa do przenoszenia i instalacji.
  2. Łatwa w użyciu klawiatura oraz intuicyjna obsługa za pośrednictwem menu.
  3. Akumulatory żelowe umożliwiają prowadzenie ciągłego monitorowania w czasie do 210 godzin.
  4. Pamięć nieulotna o pojemności do 300 zdarzeń. Próbkowanie od 1024 do 4096 próbek / s.
  5. Zintegrowany zapis i ewidencja czasu pracy oraz czasu trwania monitorowania.
  6. Tryb pracy AutoRecord prowadzić zapis wówczas gdy mierzone wartości są powyżej wartości progowych.
  7. Ciągłe monitorowanie oznacza brak martwych czasów między zdarzeniami, nawet gdy urządzenie przetwarza dane.
  8. Pełna zgodność ze specyfikacją parametrów dla sejsmografów wybuchowych opracowaną przez International Society of Explosives Engineers (ISEE) (Międzynarodowe Stowarzyszenie Inżynierów Materiałów Wybuchowych).
  9. Zgodność z opcjonalną normą DIN 45669-1.

Aby zakupić dany produkt należy skontaktować się z działem sprzedaży: KONTAKT