URZĄDZENIE DO POMIARU PRZEMIESZCZEŃ SZYN TORU BEZSTYKOWEGO

Zestaw pomiarowy służy do pomiar przemieszczeń utrwalonych na szynie punktów bazowych względem ustalonych przekrojów kontrolnych. Położenie przekroju kontrolnego wynika z przyjęcia tzw. punktów stałych, które lokalizuje się najczęściej na słupach trakcyjnych, których położenie przyjmuje się za niezmienne w czasie. Zmienna wartość przyczepności kół z szynami, a także stopień nagrzania szyny, powodują odcinkowe zaburzenia stanu równowagi, które w pewnych przypadkach mogą spowodować występowanie mikroprzemieszczeń szyn. Przemieszczenia te mogą przybrać formę pełzania szyny, prowadząc do zmian wartości sił podłużnych na długości odcinka, na którym wystąpiło przemieszczenie. Na podstawie pomiaru przemieszczeń punktów bazowych, można obliczyć przyrost długości odcinka kontrolnego szyny, co pozwoli na obliczenie wartości siły osiowej lub weryfikację temperatury neutralnej szyny.
Zestaw pomiarowy (zgłoszenie patentowe nr P.406257) stanowi niwelator krzyżowy (z układem samopoziomującym) zamocowany do znaku regulacji osi toru. Pionowa wiązka światła lasera kierowana jest na sensor czujnika światła zamocowany na przeciwległym punkcie stałym. Pomiar odległości punktu bazowego na szynie od tak wyznaczonego kierunku wykonuje się naprowadzając czujnik światła laserowego połączonego z liniałem elektronicznym na kierunek wiązki światła lasera.