URZĄDZENIA POMIAROWE INSTANTEL: OPROGRAMOWANIE BLASTWARE

Instantel 7

Oprogramowanie Blastware (ID: BLASTWARE)

Moduł zgodności ("Compliance Module")
Blastware ® to pracujące w środowisku Windows ® oprogramowanie uzupełniające możliwości urządzeń Instantel ®. Oferuje zaawansowane, łatwe w użyciu funkcje do zarządzania zdarzeniami, raportowania zgodności i zaawansowanej analizy danych. Program składa się z dwóch modułów. W moduł zgodności ("Compliance Module") wyposażony jest standardowo każdy monitor. Opcjonalny moduł zaawansowany ("Advanced Module") zawiera funkcje analizy danych i rozszerzone opcje konfiguracyjne urządzenia monitorującego.

Informacje ogólne

Oprogramowanie Blastware jest przeznaczone do wykonywania kilku zadań dla wspomagania operacji monitorowania. Oprogramowanie może być wykorzystywane do programowania dowolnego urządzenia Serii II, III lub IV, zarządzania zarejestrowanymi zdarzeniami, zdalnego sterowania urządzeń do monitorowania, dostosowywania zawartości raportu, do wyboru standardowych częstotliwości i wiele więcej.

Główne cechy - moduł zgodności
 1. Manager zdarzeń ("Event Manager") o dużych możliwościach ułatwia transfer plików z urządzenia do monitorowania i zarządzanie plikami na komputerze.
 2. Interfejs operatora jest intuicyjny i łatwy w użyciu.
 3. Dostosowywanie raportów zdarzeń z wykorzystaniem ponad 20 do wyboru narodowych norm częstotliwości.
 4. Łatwa w użyciu analiza częstotliwościowa (FFT) i jej raportowanie.
 5. Skalowalne narzędzia do oszacowania PPV w zależności od masy ładunku materiałów wybuchowych i odległości do struktury dla specyficznych lokalizacji.
 6. Narzędzia konfiguracji monitoringu do konfiguracji systemu dla zdalnej komunikacji modemowej.
 7. Blastware Mail automatycznie dystrybuuje dane zdarzenia za pośrednictwem wiadomości e-mail i krótkich wiadomości tekstowych SMS.
 8. Konwersja ASCII zdarzeń.

Dołączany w standardzie do wszystkich urządzeń monitorujących Instantel, moduł zgodności zawiera wszystkie narzędzia potrzebne do tworzenia profesjonalnych raportów zgodności.

Uproszczone zarządzanie plikiem zdarzeń:
 1. Automatyczne pobieranie, zapisywanie i drukowanie - użytkownik może pobrać i wydrukować wszystkie zdarzenia bezpośrednio z monitora za pomocą jednego polecenia.
 2. Rozszerzona lista zdarzeń - możliwe jest dostosowanie kolumn w managerze zdarzeń ("Event Manager") dla wyświetlania informacji oraz podsumowania z pliku zdarzeń - np. dane / czas, notatki, PPV.
 3. Sortowanie albo filtrowanie plików zdarzeń na podstawie wyboru informacji w danych zdarzeń.
 4. Kopiowanie, przenoszenie lub usuwanie plików zdarzeń i tworzenie katalogów zdarzeń z poziomu oprogramowania Blastware.
 5. Archiwum plików zdarzeń - wygodne grupowanie zdarzeń i kompaktowe przechowywanie.

Kompleksowe raportowanie
 1. Dostosowane raporty zdarzeń - raporty o wysokiej rozdzielczości, kolorowe, i mieszczące się na jednej stronie są kompletne i łatwe do odczytania. Możliwe jest dostosowywanie raportów przez dołączanie potrzebnych informacji takich jak notatki i logo firmy.
 2. Skalowanie przebiegu pozwala na zmianę skali amplitudy i czasu przed drukowaniem raportu - może zostać zastosowane do jednego zdarzenia, grupy zdarzeń lub zostać ustawione jako domyślne.
 3. Notatki mogą być stosowane do jednego zdarzenia lub grupy zdarzeń i zapisane w oryginalnym pliku zdarzenia.
 4. Raport FFT pozwala na analizowanie częstotliwości przebiegów - dominująca częstotliwość dla każdego przebiegu jest obliczana automatycznie i wyświetlana (zob. rysunek na początku opisu modułu zgodności).
 5. Pobieranie, przeglądanie i raporty logów urządzenia monitorującego oraz codzienne samoczynne kontrole, pozwalają na uzyskanie pełnej ewidencji aktywności urządzenia monitorującego.

Pełna obsługa komunikacji:
 1. Komunikacja z Instantel Blastmate ® lub Minimate ® monitor jest łatwa do skonfigurowania, co umożliwia pełną kontrolę nad wszystkimi funkcjami monitora bezpośrednio z komputera.
 2. W pełni konfigurowalne zdalne monitorowanie i kontrola, w tym Instantel ® Auto Call Home ™ i Blastware Mail (dla urządzeń monitorujących o numerze 6000 lub wyższym). Automatyczne przesyłanie plików zdarzeń z monitora za pomocą modemu i dystrybucja danych zdarzeń na e-mail, poprzez Internet lub urządzenie do przesyłania wiadomości tekstowych.

Dodatkowe funkcje:
 1. Dostosowywanie nazwy kanału, nagłówków notatek i wybór angielskich lub metrycznych jednostek miar.
 2. Transfer danych przebiegu i histogramu w formacie ASCII do oprogramowania firm trzecich do analizy.


Moduł zaawansowany ("Advanced module")
"Event Management, Reporting and Advanced Analysis Software w wersji 8.0"
Blastware ® to pracujące w środowisku Windows ® oprogramowanie uzupełniające mozliwości urządzeń Instantel ®. Oferuje zaawansowane, łatwe w użyciu funkcje do zarządzania zdarzeniami, raportowania zgodności i zaawansowanej analizy danych. Program składa się z dwóch modułów. W moduł zgodności wyposażony jest standardowo każdy monitor. Opcjonalny moduł zaawansowany zawiera funkcje analizy danych i rozszerzone opcje ustawień monitora.

Informacje ogólne
Zaawansowany moduł Blastware zawiera wszystkie funkcje modułu zgodności, a ponadto dodatkowe funkcje zaawansowanego przetwarzania, analizy przebiegów i modelowania wibracji. Ponadto uaktualnia monitor drgań o szeroki wybór czujników wibracji i nadciśnienia, a także czujników do pomiarów powiązanych strukturalnych i środowiskowych.

Moduł zaawansowany - najważniejsze cechy:

 1. Proste okno ustawień czujników uzytkownika pozwala na konfigurację i zapisywanie pojedynczych kanałów oraz dostęp do rozszerzonych częstotliwości próbkowania dla zaawansowanych zadań monitorowania.
 2. Monitorowanie Flex pozwala na rejestrowanie wibracji i nadciśnienia, jak również powiązanych pomiarów strukturalnych lub środowiskowych w tym samym czasie, przy użyciu standardowego monitora Instantel Series III (dla monitorów z numerem seryjnym 6000 lub wyższym).
 3. Rozszerzone narzędzia FFT pozwalają na szczegółową analizę częstotliwości w zdefiniowanej przez użytkownika części przebiegu.
 4. Rozbudowane narzędzia przetwarzania sygnału pozwalają na filtrowanie, skalowanie oraz zastosowanie procesów i funkcji do generowania przydatnych informacji z danych złożonych przebiegów.
 5. Narzędzie analizy osi czasu pozwala na nakładanie czasu wybuchów lub innych zdarzeń i ocenę ich wpływu na wyniki pomiarów.
 6. Narzędzie superpozycji liniowej pozwala na generowanie przebiegów syntetycznych, w oparciu o dane "signature - hole".
 7. Dostosowywalne narzędzia pozwalają na generowanie niestandardowych standardów częstotliwości (limit PPV - częstotliwość).
 8. Edytor języków pozwala na dostosowanie interfejsu użytkownika urządzenia do szczególnych wymagań operatorów.
 9. Narzędzie Human Exposure ("ekspozycja człowieka") pozwala obliczyć częstotliwość ważonej Wartości Dawki Wibracji (VDV - Vibration Dosage Value) i rzeczywistą wartość (RMS - Root Mean Square) na podstawie całości lub wybranego fragmentu przebiegu. Dane te mogą być także eksportowane do wykorzystania w programie bazy danych.


Moduł zaawansowany oferuje rozbudowane narzędzia do analizy, funkcję "co jeśli", możliwość dostosowywania i dodatkowe ustawienia monitorowania.

Rozbudowane narzędzia analizy:
 1. Szczegółowe wyświetlanie przebiegu - szybkie i łatwe powiększenie i bezpośrednie pomiary.
 2. Kontrola wyświetlania - wybór jednego z 4 kanałów, siatki, koloru, wartości i skali.
 3. Wyświetlanie histogramu - możliwe spojrzenie na cały obraz lub skupienie się na konkretnym przedziale czasu.
 4. Automatyczne obliczenia - częstotliwości, czasu, delta Y, RMS, zbocza i regresji liniowej obliczane między punktami kursora.
 5. Szczegółowe analizy FFT - zobrazowanie energii częstotliwości dla całości lub części przebiegu.
 6. Analiza osi czasu - porównanie zaprojektowanych opóźnień z rzeczywistymi, zmierzonymi wartościami.
 7. Flex ™ Setup jest cechą monitorów serii III (dla monitorów z numerem seryjnym 6000 lub wyższym), zapewnia predefiniowane ustawienia dla kanałów do współpracy z kombinacją standardowych i alternatywnych czujników, takich jak czujniki przyspieszenia, tensometry, czujniki temperatury, lub wilgotności.

Zaawansowane przetwarzanie sygnału
 1. Narzędzia przetwarzania - funkcje analizy w tym dodawanie, odejmowanie, zmiany, skracania i badania fali.
 2. Sumowanie wektorów ("Vector Sum") - wyświetla przebiegi powstałe z wartości z dwóch lub trzech osi.
 3. Całkowanie i różniczkowanie ("Integrate & Differentiate") - wyświetla przemieszczenia i przyspieszenia w funkcji prędkości fal.
 4. Funkcja filtra - wysokie, niskie lub pasmowe filtry do eliminacji niechcianych częstotliwości
 5. Funkcja skali - konwertuje przebieg do każdej jednostki miary i / lub wielkości.
 6. Narzędzia projektowania symulacji wybuchu
 7. Superpozycja liniowa - przesuwa i dodaje przebiegi z wykorzystaniem osi czasu dla analizy symulacji wybuchu.
 8. Analiza opóźnienia ("Interval Analysis") - pozwala na ocenę interferencji wzorców przez różnicowanie opóźnienia.
 9. Analiza "signature - hole" tworzy i analizuje dane teoretyczne drgań wywołanych wybuchem w oparciu wejściowy zakres parametrów czasowych wybuchu oraz przebieg "signature - hole".

Możliwość pełnej konfiguracji:
 1. Dla poszczególnych kanałów - zmiana nazwy czujnika, jednostek, czułości, częstotliwości próbkowania, oraz wartości progowych.
 2. Graficzny edytor zgodności - pozwala stworzyć swój własny standard częstotliwości.
 3. Edytor języków - pozwala na dostosowanie etykiet i tekstu w różnych językach lub aplikacjach.

Aby zakupić dany produkt należy skontaktować się z działem sprzedaży: KONTAKT