ŚNIEGOMIERZ

Śniegomierz to tani i prosty system wyznaczania ciężaru śniegu zalegającego na połaci dachowej. Kontrola obciążenia dachu śniegiem pozwala uniknąć zbędnego odśnieżania.
 
Śniegomierz zapewnia bezpieczeństwo:
 • daje pełną kontrolę nad rzeczywistym obciążeniem dachu przez śnieg,
 • intuicyjna aplikacja pozwala na szybką ocenę ryzyka i racjonalną decyzję o odśnieżaniu.
 
Śniegomierz rozwiązuje problem kar:
 • monitorując ilość śniegu wypełniasz obowiązek kontroli i zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu,
 • niweluje ryzyko subiektywnej oceny zagrożenia ze strony służb porządkowych.
 
Śniegomierz oszczędza pieniądze:
 • pozwala bezpiecznie unikać wydatków na odśnieżanie-przeciętnie konieczne jedno odśnieżanie na 50 lat,
 • zmniejszając częstotliwość odśnieżania zmniejsza ryzyko uszkodzeń, powstałych podczas usuwania śniegu.

Prosty pomiar ciężaru śniegu

Śniegomierz pozwala szybko określić ciężar śniegu zalegającego dachu. Pomiar ciężaru śniegu odbywa się w trzech krokach:
  1. Tarowanie.  Przed pomiarem ciężaru śniegu należy sprawdzić wskazanie zerowe urządzenia odczytowego. W tym celu należy zawiesić pusty zasobnik na śnieg na urządzeniu odczytowym i sprawdzić wskazanie. Jeżeli wskazanie jest różne od zera należy za pomocą pokrętła zerowania ustawić wskazanie na zero.
  2. Pobranie próbki śniegu. Zasobnik do pobierania próbek należy wcisnąć oburącz w pokrywę śnieżną aż do podłoża (pokrycia dachowego). Następnie należy go wyjąć wraz z całą wyciętą próbką śniegu i odwrócić tak, aby śnieg wsypał się do wnętrza zasobnika. 
  3. Odczytanie wyniku. Zasobnik z pobraną próbką śniegu należy zawiesić na urządzeniu odczytowym , a następnie odczytać wartość ciężaru śniegu w kg/m2. Równocześnie możliwe jest odczytanie ciężaru pobranej próbki śniegu w kg.

       Aplikacja Śniegomierz – Pomiary i Raportowanie

       Aplikacja przeznaczona jest do zarządzania procesem pomiaru, gromadzenia danych o pomiarach oraz generowania raportów z obciążenia obiektu śniegiem. W przypadku dachów dla których przewidziano różne obciążenia śniegiem możliwe jest ustawienie progu alarmowego oraz obciążenia dopuszczalnego oddzielnie dla każdej strefy.

       Zestaw pomiarowy Śniegomierz

       W skład zestawu wchodzi:
       • zasobnik do pobierania próbek,
       • urządzenie odczytowe wskazujące ciężar śniegu przypadający na 1 m2 dachu (max 120kg/m2),
       • aplikacja do pomiarów i raportowania,
       • łopatka,
       • instrukcja obsługi,
       • pokrowiec z paskiem.
       Zapraszamy na stronę produktu: www.sniegomierz.pl