HYDROPROFILOMETR

Hydroprofilometr jest efektywnym urządzeniem pomiarowym o bardzo wysokiej dokładności i trwałości na uszkodzenia mechaniczne. Wykorzystywany jest w systemach monitoringu stanu technicznego konstrukcji takich jak drogi, hale, nasypy, płyty betonowe, mosty i inne obiekty inżynierskie. Służy do wyznaczania pionowych przemieszczeń liniowych oraz poziomych profili osiadań. Rurka pomiarowa  (przewód hydrauliczny) o przekroju wewnętrznym 4 [mm] umieszczona na monitorowanej konstrukcji wykonana jest z polimeru i dodatkowo zabezpieczona oplotem przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Urządzenie wykorzystuje zasadę pomiaru wysokości słupa cieczy w każdym punkcie pomiarowym przez który przechodzi przewód hydrauliczny, względem nieruchomego odniesienia umiejscowionego poza mierzonym obszarem. Do zmiany położenia czoła cieczy w przewodzie hydraulicznym służy precyzyjna pompa. Pomiar dokonywany jest poprzez czujnik ciśnienia cieczy o zakresie pomiarowym i dokładności dostosowanym do rodzaju pomiaru i typu mierzonej konstrukcji.
Zalety:

  • Wysoka dokładność i rozdzielczość pomiaru
  • Wysoka wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne
  • Możliwość wykonywania pomiaru na długich odcinkach
  • Moduł raportowania za pomocą poczty elektronicznej
  • Atrakcyjna cena w porównaniu z konkurencyjnymi produktami

Zakres stosowania:
  • Konstrukcje geotechniczne: nasypy, wały, mury oporowe, płyty fundamentowe
  • Tunele
  • Mosty
  • Hale i stadiony