URZĄDZENIA POMIAROWE INSTANTEL: MINIMATE PRO6

Instantel 6

Minimate Pro6 (ID: MINIMATE PRO6)

Monitory wibracji i ciśnienia Instantel® Minimate Pro6™ skonstruowane są w oparciu o sukces systemów monitorowania Minimate® Series III.
Minimate Pro6 oferuje 64MBs pamięci, poprawioną odporność, w tym - metalową obudowę i łączniki oraz odporność na wodę.
Aby monitorować źródło drgań z dwóch różnych miejsc należy podłączyć do urządzenia dwa trzyosiowe geofony ISEE lub DIN. Możliwe jest również podłączenie pojedynczego trzyosiowego geofonu ISEE lub DIN oraz liniowego mikrofonu ISEE do pomiaru zmian ciśnienia.

Wszechstronność

Data kalibracji każdego z czujników, numer seryjny oraz specyfikacja częstotliwości próbkowania są określane za pomocą funkcji sprawdzania czujników (Sensor Check) urządzenia oraz przechowywane w pliku konfiguracyjnym. Typ czujnika, data kalibracji i numer seryjny są także przechowywane w raporcie zdarzeń (Event Report).
Dla wymagających aplikacji monitorowania, takich jak tunele, jednostki wyposażone są w ekranowanie EMI, wbudowane filtry hałasu oraz filtry anty-aliasingowe. Izolowane są zarówno czujnik jak i pomocnicze kanały.
Opcje zewnętrznego wyzwalania to możliwość podłączenia do sześciu urządzeń monitorujących i używania ich jako wyzwalania pierwotnego / wtórnego. Pozwala to na dokładny pomiar przemieszczania się drgań oraz czasu ich nadejścia.
Z opcjonalnym modułem Instantel® Blastware® Advanced Module można prowadzić monitorowanie VDV, analizę Signature Hole Analysis i wyświetlać w czasie rzeczywistym dane w postaci histogramu za pomocą interfejsu Ethernet®.

Inteligencja
Zobacz maksimum drgań i częstotliwości przejścia przez zero bezpośrednio po każdym wystąpieniu zdarzenia. Przełączanie między maksimum wibracji i maksimum nadciśnienia dokonuje się za pomocą pojedynczego naciśnięcia przycisku. Charakterystyczne wartości danych takie jak operator, wyzwalanie, czas trwania maksimum wibracji i nadciśnienie są również prezentowane na wyświetlaczu.
W przypadku stosowania w odległych lokalizacjach Funkcja Auto Call Home™ automatycznie przesyła pliki zdarzeń z miejsca pomiaru do biura, przy użyciu różnego rodzaju modemów przewodowych lub bezprzewodowych. Następnie pliki lub informacje sumaryczne są automatycznie rozsyłane przy użyciu funkcji Blastware Mail wchodzącej w skład oprogramowania Blastware Instantel do wielu adresatów poczty e-mail lub wiadomości tekstowych SMS.
Funkcję Auto Call Home można również stosować w połączeniu z opcjonalną usługą Instantel® InstaLink™, polegającą na wykorzystaniu Internetu do automatyzacji procesu przesyłania danych bezpośrednio z monitora wibracji drgań Instantel do bezpiecznej, chronionej hasłem strony internetowej, przeznaczonej do oglądania przez upoważnione podmioty.

Łatwość użycia
Pomimo wyposażenia w liczne wymienione poprzednio funkcje, system Minimate Pro6 pozostaje łatwy w użyciu dla każdego. Wyświetlacz LCD o wysokim kontraście i dziesięć klawiszy klawiatury dotykowej czyni pracę z urządzeniem prostą, a graficzne ikony umożliwiają odczyt poziomu naładowania baterii i zapełnienia pamięci jednym rzutem oka.

Najważniejsze funkcje
  1. Dedykowane klawisze funkcyjne i intuicyjne w obsłudze menu umożliwiają szybkie i proste wykonywanie poszczególnych operacji.
  2. Próbkowanie z częstotliwością od 512 do 4096 próbek / s na kanał, niezależnie od czasu zapisu.
  3. Ciągłe monitorowanie oznacza brak martwych czasów między zdarzeniami, nawet gdy urządzenie przetwarza dane.
  4. Tryb Instantel Histogram Combo™ umożliwia przechwytywanie tysięcy pełnych zapisów przebiegu podczas jednoczesnego nagrywania w trybie histogram.
  5. Funkcja Auto Call Home automatyzuje zastosowania zdalnego monitorowania.
  6. Pamięć nieulotna o pojemności ponad 7100 zdarzeń.
  7. Zapis pełnego przebiegu zdarzeń w ciągu ponad dwóch godzin.

Aby zakupić dany produkt należy skontaktować się z działem sprzedaży: KONTAKT