POLITYKA JAKOŚCI

NeoStrain Spółka z o.o. opiera się na najlepszej eksperckiej wiedzy i doświadczeniu w rozwiązaniach z zakresu technologii pomiarowych. Podstawą naszego podejścia zawsze jest uczciwość w stosunku do Klientów i wszystkich naszych Partnerów. Koncentrujemy się na słuchaniu Klienta, a następnie na najlepszym ze znanych nam sposobów realizacji jego oczekiwań. Staramy się zawsze dotrzymywać złożonych obietnic. Chcemy być jedną z najbardziej innowacyjnych firm kreujących światowe standardy w dziedzinie monitoringu konstrukcji, a także firmą innowacyjną organizacyjnie. Stale poszerzamy naszą ofertę w szczególności w zakresie najnowocześniejszych rozwiązań w dziedzinie systemów i technologii pomiarowych dla budownictwa. Oznacza to, że ciągle inwestujemy w badania i rozwój własnych technologii pomiarowych, opracowanie nowych produktów i usług. Zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia skuteczności Systemu Zarządzania Jakością. Wychodząc z założenia, że poziom zadowolenia naszych Klientów zależy w decydującym stopniu od naszych pracowników, realizujemy powyższe cele strategiczne poprzez:
  • stały rozwój pracowników i troskę o zatrudnianie najlepszych z możliwych osób dla danego stanowiska,
  • zastosowanie najnowocześniejszych rozwiązań organizacyjnych takich jak elektroniczne systemy zarządzania danymi i procesami, techniki zarządzania projektami, macierzowa struktura organizacyjna, nowoczesne metody motywacji,
  • stałe poszerzanie naszej oferty w szczególności w zakresie najnowocześniejszych rozwiązań w dziedzinie systemów i technologii pomiarowych dla budownictwa.
  • W oparciu o ramy niniejszej polityki kierownictwo Spółki ustala corocznie szczegółowe cele operacyjne dotyczące jakości. Wszyscy pracownicy Spółki znają i stosują niniejszą politykę oraz zasady zawarte w Księdze Jakości, procedurach i towarzyszącej dokumentacji. W imieniu Spółki deklarujemy, że w dalszym ciągu będziemy dokładać starań i środków, aby niniejsza polityka jakości była w pełni realizowana.


    Zarząd Spółki