URZĄDZENIA POMIAROWE INSTANTEL: INSTALINK

Instantel 2

InstaLink (ID: INSTALINK)

InstaLink™ opracowany przez Instantel jest internetowym rozwiązaniem do monitorowania, które pozwala zaspokoić potrzeby najbardziej wymagających użytkowników w zakresie raportowania, bez wysiłku i bez dodatkowych kosztów.
Teraz możliwy jest bezpieczny dostęp do zbieranych i gromadzonych danych za pośrednictwem Internetu. 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
InstaLink jest idealnym uzupełnieniem sprzętu Instantel, oszczędzającym cenny czas w sposób dotychczas niespotykany.

Wykorzystaj możliwości Internetu
InstaLink wykorzystuje potencjał Internetu do automatyzacji procesu przesyłania danych bezpośrednio z monitora drgań Instantel do bezpiecznej, chronionej hasłem strony internetowej pozwalającej na ich oglądanie przez upoważnione podmioty. Użycie popularnej funkcji automatycznego połączenia Instantel Auto Call Home™ pozwala na przesyłanie danych przez urządzenia monitorujące Instantel za pośrednictwem różnego rodzaju modemów do komputera, natychmiast po ich zarejestrowaniu. System raportowania InstaLink rozszerza ten proces o krok dalej - automatyczne przekazywanie danych do bezpiecznej bazy danych InstaLink. Następnie uprawnieni użytkownicy i autoryzowane przez nich podmioty (inspektorzy, inżynierowie, wykonawcy itp.) mogą zalogować się i wyświetlić dane drgań obiektu za pośrednictwem spersonalizowanej strony internetowej InstaLink.

Dane dostępne zawsze i wszędzie
Rozwiązanie doskonale dla projektów z wysokimi wymaganiami względem sprawozdawczości dla wielu zainteresowanych stron, lub dla miejsc które mają wiele punktów monitoringu. InstaLink zapewnia użytkownikom i ich partnerom niezawodną i bezpośrednią dystrybucję danych niezwłocznie po ich zebraniu.

Główne cechy
  1. Bezpieczne i niezawodne zarządzanie danymi na serwerze dostępnym przez Internet, wraz z obsługiwanym przez Instantel serwerem kopii zapasowych.
  2. Tylko użytkownik i autoryzowani przez niego klienci mają dostęp do danych, 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, za pośrednictwem przydzielonej i skonfigurowanej strony internetowej.
  3. Automatyczne gromadzenie i dystrybucja danych o zdarzeniach w popularnym formacie Event Report, brak konieczności podróży, aby pobierać dane o zdarzeniach, kopiowanie, drukowanie, faksowanie lub przesyłanie pocztą elektroniczną.
  4. Ekonomiczne rozwiązanie, zapewniając przewagę konkurencyjną z miesięcznymi opłatami za aktywny punkt monitorowania; możliwe jest określenie własnej struktury opłat.


Aby zakupić dany produkt należy skontaktować się z działem sprzedaży: KONTAKT