KONTAKT

Adres

NeoStrain Sp. z o.o.
ul. Lipowa 3
30-702 Kraków
(budynek C, IV piętro)

Sprzedaż

tel.: +48 12 255 44 60
kom: 783 006 311
email: handel@neostrain.pl

Sekretariat

tel.: +48 12 255 44 44
fax: +48 12 255 44 40
email: biuro@neostrain.pl

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000280445, NIP 6792933459, REGON 120469422