ROZWIĄZANIA - DROGI
Infrastruktura komunikacyjna jest nieustannie rozwijana i unowocześniana zarówno w Polsce jak i na świecie. Wiąże się to z potrzebą ustanawiania tras traktów komunikacyjnych, które niejednokrotnie budowane są na terenie odznaczającym się niekorzystnymi warunkami geologicznymi oraz geotechnicznymi. Innym problemem są przeszkody terenowe zmuszające inwestorów do planowania i wykonywania przepraw podziemnych, przez które dana droga będzie mogła przebiegać. Przedstawione powyżej sytuacje zwiększają potrzebę instalowania monitoringu konstrukcji dróg, który oprócz zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników obiektu w trakcie eksploatacji, daje także możliwość ochrony pracowników w trakcie budowy a także uniknięcia nieprzewidzianych zdarzeń mogących skutkować katastrofą.
Firma NeoStrain oferuje kompletne rozwiązania w dziedzinie monitoringu konstrukcji drogowych. Odpowiadamy za wytwarzanie, instalację oraz implementację aparatury pomiarowej a co za tym idzie, tworzenie zaawansowanych systemów służących do monitoringu konstrukcji. Dysponujemy doświadczeniem w wykonywaniu manualnych oraz w pełni automatycznych systemów, umożliwiających odczyt danych za pomocą interfejsu internetowego. Jako niekwestionowany lider w dziedzinie monitoringu konstrukcji drogowych w Polsce, dzieliliśmy się naszą wiedzą i tworzyliśmy systemy dla najbardziej wymagających konstrukcji takich jak autostrada A1 (największy na świecie system monitoringu deformacji górniczych) czy trasa S19 w Lublinie. Rozwiązania oferowane przez NeoStrain są unikalne i dedykowane dla poszczególnych rodzajów infrastruktury drogowej, takiej jak:
  • nasypy,
  • tunele,
  • mury oporowe,
  • zbocza zagrożone wystąpieniem procesów osuwiskowych
  • obiekty wznoszone na terenach górniczych
  • fundamentowanie specjalne
Nasza oferta zawiera także wykonywanie pomiarów inklinometrycznych, pomiarów profilometrycznych czy pomiarów drgań. Dzięki szerokiej i wykwalifikowanej kadrze, jesteśmy w stanie przygotować innowacyjne i unikalne rozwiązania, specjalnie na potrzeby danej inwestycji. 
ZOBACZ NASZE REALIZACJE:
Most w Puławach
MOST W PUŁAWACH
System monitoringu konstrukcji mostu Inspector Bridge
Most Rędziński Real
MOST RĘDZIŃSKI WE WROCŁAWIU
System monitoringu konstrukcji mostu Inspector Bridge
Autostrada A1 Real
AUTOSTRADA A1
System detekcji deformacji górniczych oraz odkształceń geosiatki
DROGA S19 W LUBLINIE
System monitoringu konstrukcji drogi Inspector Highway
Tunel pod Martwą Wisłą
TUNEL POD MARTWĄ WISŁĄ W GDAŃSKU
System monitoringu konstrukcji tunelu Inspector GEO
Stadion Narodowy Real
STADION NARODOWY W WARSZAWIE
System monitoringu konstrukcji stadionu Inspector Arena
Stadion w Gdańsku Real
STADION ENERGA W GDAŃSKU
System monitoringu konstrukcji stadionu Inspector Arena
Autostrada A1 Real
AUTOSTRADA A1
System detekcji deformacji górniczych oraz odkształceń geosiatki
DROGA S19 W LUBLINIE
System monitoringu konstrukcji drogi Inspector Highway
Most w Puławach
MOST W PUŁAWACH
System monitoringu konstrukcji mostu Inspector Bridge
Most Rędziński Real
MOST RĘDZIŃSKI WE WROCŁAWIU
System monitoringu konstrukcji mostu Inspector Bridge