EXPO MAZURY ARENA OSTRÓDA

Na obiekcie w Ostrodzie zainstalowaliśmy system SnowMonitor informujący Zarządcę obiektu o obciążeniu dachu śniegiem.