DROGA S19 W LUBLINIE

System monitoringu konstrukcji drogi S19 w Lublinie jest przykładem zastosowania rozwiązania NeoStrain dedykowanego dla konstrukcji liniowych o nazwie Inspector Highway. Składa się z dwóch podsystemów. Pierwszy to zespół czujników służących do pomiaru przemieszczeń masywu gruntu (ekstensometry), zainstalowany w konstrukcji nasypu. Drugi to system pionów z zainstalowanymi łańcuchami inklinometrycznymi typu IPI produkcji NeoStrain. Tworzą go 24 piony inklinometryczne o średniej długości 12 metrów. Odpowiada on za pomiar przemieszczenia poziomego konstrukcji nasypu. W przeciwieństwie do tradycyjnego monitoringu geotechniczego i geodezyjnego system daje bieżącą informację o stanie nasypu.