ZAPORA NA RZECE WITKA W NIEDOWIE

System ASTKZ (Automatyczny System Technicznej Kontroli Zapór) został zainstalowany po odbudowie, zniszczonej przez powódź w 2010 roku zapory na rzece Witka w Niedowie.

Monitorowane parametry:

- przemieszczenia pionowe, 

- przemieszczenia kątowe, 

- poziom wody, 

- pomiary wody górnej i dolnej, 

- rozwarcie szczelin i rys, 

- ciśnienie atmosferyczne i opady deszczu.