STADION ENERGA W GDAŃSKU

Konstrukcja Stadionu Energa w Gdańsku składa sie z 82 stalowych wiązarów kratownicowych, które tworzą wygięte łuki oparta na fundamentach lub na podziemnej części konstrukcji żelbetowej. Łuki tworzą konstrukcje niezależną od pozostałej części stadionu (nie wliczając fundamentów) i tworzy odrębny układ statyczny. Poszczególne elementy połączone są w wiązarach głównych tworząc pierścienie. Wymiary stadionu to 236 m długości, 203 m szerokości i 45 m wysokości.
System monitoringu Stadionu Gdańskiego został zrealizowany przez firmę NeoStrain. Projekt systemu został wykonany przez Konsultacyjne Biuro Projektowe Żółtowski. System pozwala na mierzenie wielkości fizycznych takich jak przemieszczenia (metodą laserową), temperatura, przyspieszenie drgań, prędkość i kierunek wiatru, odkształcenie (ponad 300 pomiarów synchronicznych). W skład systemu wchodzą następujące rodzaje czujników:
  • czujniki do pomiaru odkształceń i temperatury – 256 sztuk
  • czujniki do pomiaru przemieszczeń pionowych - 16 sztuk
  • czujniki do pomiaru przyspieszeń - 16 sztuk
  • czujniki do pomiaru prędkości i kierunku wiatru - 16 sztuk
  • urządzenia do określenia grubości pokrywy śnieżnej - 4 sztuki
  • kamery- 4 sztuki
  • referencyjna stacja pogodowa umieszczona na pobliskim moście wantowym - 1 zestaw
  • centralna jednostka rejestrująca - 1 zestaw