STADION ŚLĄSKI W CHORZOWIE

System Inspector Arena zainstalowany na stadionie jest częścią procesu decyzyjnego wspierającego działania administracyjne, związane z eksploatacją obiektu i zapewniające maksymalne bezpieczeństwo na stadionie.

Mierzone parametry:

- przemieszczenia liniowe ściągów,

- przemieszczenia kątowe,

- przyspieszenie drgań,

- temperatura,

- prędkość i kierunek wiatru, wilgotność, wysokość pokrywy śnieżnej,

oraz monitoring wideo.