TUNEL POD MARTWĄ WISŁĄ W GDAŃSKU

System monitoringu tunelu pod Martwą Wisłą jest jedną z kluczowych realizacji firmy NeoStrain. Instalacja polegała na wykonaniu 67 punktów do pomiarów inklinometrycznych utworzonych w ściankach szczelinowych zabezpieczających trasy dojazdowe do tunelu. W trakcie użytkowania systemu zaimplementowany został także moduł ekspercki, polegający na stworzeniu modelu numerycznego obiektu.
W części dojazdowej do centralnego odcinka obiektu, tunel wykonywany był metodą odkrywkową. Wiązało się to z utworzeniem głębokiego wykopu dla części wejściowej i wyjściowej drążonego tunelu o długości około 1100 m oraz głębokości dochodzącej do 22 m. Aby go zabezpieczyć, wykonano żelbetowe ścianki szczelinowe o grubości od 0,8 do 1,2 metra.
Ze względu na zagrożenie wyniknięciem dużych przemieszczeń ścianki szczelinowej, potrzebę odpowiedniego nadzoru nad prawidłowością pracy konstrukcji oraz zapewnienia bezpieczeństwa realizacji zdecydowano się zaimplementować system monitoringu konstrukcji ścianek szczelinowych.
System składał się ze specjalnych pionów służących do wykonywania pomiarów inklinometrycznych oraz pomiarów geodezyjnych. Pozwalał on na śledzenie przez generalnego wykonawcę, inwestora i projektantów zachowania się konstrukcji ściany szczelinowej na każdym z etapów propagacji wykopu. Informację  uzyskiwane za pomocą monitoringu dawały możliwość ewentualnej zmiany technologii prac w trakcie wykonywania wykopu oraz zmniejszenia ryzyka wystąpienia wypadku czy katastrofy budowlanej. 
W wyniku potrzeby instalacji omawianego powyżej systemu, firma NeoStrain opracowała szczegółowy program monitoringu ścian szczelinowych. Opierał się on na danych otrzymanych od wykonawcy i projektanta zabezpieczenia opisywanego wykopu, firmy Keller Polska Sp. z o.o. na temat spodziewanych maksymalnych przemieszczeń oraz punktów referencyjnych pomiarów. Do sporządzenia programu wykorzystano także dokumentację projektową konstrukcji tych ścian, harmonogramy realizacji wykopów, dokumentację geologiczną i hydrologiczną oraz harmonogramy odpompowania wód gruntowych.